هنجارسازی عقل در حوزه امنیت با تأکید بر سیره عملی شهید سلیمانی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

چکیده

هنجارهای اجتماعی، قواعد، قوانین و الگوهای رفتاری هستند که بر اساس نوع ارزش‌های هر جامعه‌ای تعریف شده و در راستای تنظیم روابط اجتماعی، رفتارهای افراد جامعه را هدایت و راهبری می‌نمایند. این هنجارها در نهاد حکومتی جایگاه والایی در ایجاد و حفظ امنیت و به‌تبع آن سعادت جامعه خواهند داشت؛ لذا تلاش‌های فراوانی برای هنجارآفرینی در این نهاد صورت‌گرفته است. پژوهش پیش‌رو به دنبال فهم صحیح عنصر امنیت و کشف و ارائه هنجارهایی است که عقل انسان در نهاد حکومت ایجاد نموده و قوام و سعادت جامعه را در ایجاد و قوام آن هنجارها می‌داند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، حفاظت از مرزهای اعتقادی جامعه و ایجاد وحدت و یکپارچگی میان نهادهای مختلف، نمونه‌هایی از هنجارهایی است که عقل انسان قادر به خلق و قوام‌بخشی به آنها بوده و به سبب آنها، کارکردهای نهاد حکومت، تبلور بیشتری خواهد داشت. شهید سلیمانی یکی از پرورش‌یافتگان مکتب اسلام است که با به‌کارگیری عنصر عقلانیت، این هنجارها را به‌درستی درک نموده و در عملیاتی ساختن آنها موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normalization of reason in the field of security with emphasis on the practical life of Martyr Soleimani

نویسنده [English]

  • Mahdi Jalalvand
Assistant Professor at the Department of Philosophy and Theology of Shahid Mahallati Higher Education Complex
چکیده [English]

Social norms are rules and patterns of behavior that are defined based on the type of values of each society and guide the behaviors of individuals in order to regulate social relations. These norms will have a high position in the government institution in creating and maintaining security and, consequently, the prosperity of the society; Therefore, many efforts have been made to create norms in this institution. Leading research seeks to properly understand the element of security and to discover and present the norms that the natural human reason has created in the institution of government and to know the consistency and happiness of society in the creation and consistency of those norms. The results of the research show that protecting the beliefs of the society and creating unity and integration between different institutions are examples of norms that the natural human intellect is able to create and consolidate and due to them, the functions of the institution of government appearance they will have more. Martyr Soleimani is one of the nurturers of the school of Islam who, by using natural rationality, has known these norms well and has been successful in implementing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason. Security
  • Government Institution
  • Martyr Soleimani