الزامـات و اصـولِ معرفتی تقـابل با غـرب در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی در اندیشه امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح سه حوزه علمیه قم و پژوهشگر مسایل سیاسی و اجتماعی

چکیده

در انقلاب اسلامی ایران ساخت تمدن با دو رویکرد نوین و اسلامی بودن همواره جزء آرمان‌های امت و امامین انقلاب اسلامی بوده است. در مسیر استقرار تمدن نوین اسلامی و تقابل با غرب به‌عنوان نقطه متضاد انقلاب اسلامی به‌منظور اضمحلال تمدن غرب، امامین انقلاب اسلامی با ارائه رویکردی تمدنی و جهان‌شمول از اسلام و انقلاب اسلامی و با معرفی تمدن غربی مسیر پیشروی ملت مسلمان ایران را تبیین و ترسیم کرده‌اند. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده-های کتابخانه‌ای  با رویکردی تمدنی اصول و الزامات تقابل با غرب را از بیانات و اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی استخراج و نسبت این اصول و الزامات را با مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements and epistemological principles of confrontation with the West on the path to the realization of a new Islamic civilization in the thought of the Imams of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Mojtaba MoradiKoje
Gradute Student in Hoze Elmiyeh Qom
چکیده [English]

In the Iranian Islamic Revolution, building civilization with two new approaches and being Islamic has always been part of the ideals of the Ummah and the Imams of the Islamic Revolution. In the path of establishing the new Islamic civilization and confronting the West as the opposite point of the Islamic Revolution in order to destroy the Western civilization, the Imams of the Islamic Revolution explained the path ahead for the Muslim nation of Iran by presenting a civilizational and universal approach to Islam and the Islamic Revolution and by introducing the Western civilization. have drawn By using the descriptive-analytical method and using library data with a civilizational approach, the present research extracts the principles and requirements of confrontation with the West from the statements and thoughts of the imams of the Islamic Revolution and compares these principles and requirements with the path of realization. The new Islamic civilization has defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western
  • educational system
  • system building
  • Islamic civilization
  • Islamic revolution
  • imam Khamenei